Implementasjonsmodell - MatrikkelAPI_v1, gyldig fra versjon 4.1
Enterprise Architect