BrukerAdminOppdateringServiceWS

Denne tjenesten krever rolle "Matrikkeladministrator", "Brukeradministrator" eller "Drift". Administrasjon utføres av kartverket og er dermed en tjeneste som kun brukes internt.
Namespace: http://matrikkel.statkart.no/matrikkelapi/wsapi/v1/service/admin/oppdatering
Oversikt

init

insertBruker

Input
  • nyBruker -
  • brukerRettighetListe -
  • passord -
  • aktiveringsdata -
  • matrikkelContext -
Response
  • ServiceException -
    ServiceException

gjenopprettAdgangForBruker

updateBruker