Releasenotes for versjon 0.9.2.3 - 11. oktober 2006

Dette er endelig versjonen for funksjonell frys, og er nå funksjonelt komplett for versjon 1.0 som er planlagt til 20.desember 2006 !
Grunnet den meget korte perioden fra mellomrelease 0.9.2.2 er det utført primært feil-rettinger, samt noe komplettering av funksjonalitet.

         Jfr. Releasenotes for det som er implementert siden mellomversjonen 0.9.2.2 den 28. september.


Release Notes - Matrikkelen - Version 0.9.2.3

Bug

Improvement

TaskRelease Notes - EksternAPI - Version 0.9.2.3

Bug

Improvement

Task