ReleaseNotes for versjon 0.8.3 (Release 4. mai 2006)
 
Summary Release note
Prioriterte rettinger adresse/bygning Ved bytte av kommune oppdateres nå liste over områder og kretstyper i søkevinduet for adresse.
Hvis objekt for oppdatering ikke er låst (lengre), kommer en forståelig feilmelding.
Det tillates at gamle bygninger har statusdato etter registrertdato.
Ved ommatrikulering beholder ommatrikulert matrikkelenhet sin etableringsdato.
Ved automatisk ommatrikulering av underliggende fester, beholder festene sine festenr (får nytt gårdsnr/bruksnr).
Bispedømme, prosti og prestegjeld er flyttet til kirkekrets, og de ligger også i KirkekretsIdent (ny subklasse av KretsIdent).
Raskare lasting av matrikkelkart for visning Har endret måten vi laster matrikkelkartet på for å bedre ytelsen i klienten. Kartet vil nå kun lastes for de elementene vi viser i enhver målestokk. Så ved små målestokker vil vi ikke lengre laste grensepunkter, for så å ikke vise dem osv.
Søk ved hjelp av kartet Implementert søk etter adresser, bygninger og matrikkelenheter basert på søk fra et rektangel i kartet.
Søk for rapportar Generelle søk i matrikkelen er endret til å også brukes til søk for rapporter. De generelle søkene etter adresse, bygning og matrikkelenhet er også utvidet til å håndtere intervaller for enkelte felt, slik som f.eks gate-, gards- og bruksnr. Samtidig er søkene også utvidet til å ha et søkerektangell som utvalgskriterie, og kan naturrligvis kombineres med andre om ønskelig
Integrasjon av rapportar i klienten Visning av rapporter er nå integrert i matrikkelklienten. Dette gjelder pdf-rapporter(Jasper) og sosi-rapporter (som tekst).
Maskinell innlesing av kretser frå SOSI Digitale kretser kan leses inn med eget batch-program. Dette leser inn SOSI-filer med kretsgrenser og oppdaterer dette for post-, valgkrets, skole- og grunnkrets. Knytning mellom adresser og kretstilhørighet oppdateres automatisk basert på geografisk tilhørighet, dvs hvilke kretser adressen faller inn under. Sletting av kretser håndteres ennå ikke.
Opplegg for tilbakerulling til forrige versjon Egen server blir fom. 0.8.3 tilgjengelig for å kunne aksessere forrige versjon av systemet. Dette er laga for at systemleverandører som jobber mot oppdateringsapi og innsyn web services skal kunne jobbe videre med gammel versjon dersom spesielle feil oppdages i ny utlagt versjon. NB! WFS/WMS tjenester blir ikke tilgjengelig i gammel versjon.
Konvertering: Diverse  Konvertering: Full splitt av linjer blir utført. Unntaket er fiktive og udefinert linjer som kun splittes på punkter med egenskaper.
Konvertering: Ryddet i bygningstypekodene og konverterer utgåtte bygningstyper til lovlige verdier.
Prosjektweb En prosjektweb blir generert. Innhold er ett utvalg av dokumenter fra MatrikkelDok.
Gjøre BrukesnhetIdent abstrakt og mapping riktig i Endringslogg BruksenhetIdent i Endringsloggen er gjort abstrakt. (API-119)
Fjern enum-attributt fra Kode Enum-attributt er fjernet fra Kode i Endringsloggen (API-120)
Juridiske personer bør merkes som utgått hvis det kommer sluttdato fra enhetsregisteret Juridiske personer merkes som utgått hvis det kommer sluttdato fra enhetsregisteret
Optimalisering av uthenting av endringar gjennom endringsloggapi Endringsloggen er optimalisert slik at unødvendige endringer innen et segment fjernes automatisk.
Historikk på domeneobjekt Historikk for Gate (navn, nummer) implementeres i endringsloggen, ikke som egen historikk-objekter. Tilsv. gjelder for bygningstype. Tidligere ikke-tinglyste eierforhold vises i egen gren i klientens objektvisningstre.
Innsynapi beta Betaversjon av innsynsAPIet:
 
  • Lagt inn bruk av GML 3.1.1 skjema for geometri i webservices.
 
  • Komplettert WFS/WMS med informasjon om kvalitet på grenselinje og grensepunkt.
 
  • WFS/WMS data innholder representasjonspukt for Teig
 
  • WFS for Teig har fått fjernet matrikkelnummer
 
  • Eierforhold i webservices er modellert riktig, slik at vi nå får med andel i fellesareal.
 
  • Person i webservices har nå fullstendig informasjon.
 
Historisk visning Oracle Workspace Manager er nå i bruk for visning av historisk data. Det er mulig å sette dato for visning fra Bruker menyen. Det er ikke mulig å oppdatere data hvis historisk dato er satt.
Tilrettelegge SLD filer for WMS WMS og WFS fra Matrikkelen skal nå ha samme visning som i Matrikkelklienten.