Release Notes for versjon 0.8.2.1 (dato 6. april-06)
Brukstilfellet: Opprett geometri for eksisterende matrikke enheter Ligger i gammel versjon, dvs ikke ferdig, grunnet speck. endringer tett på release.
Brukstilfellet: Seksjonering Rettet legg til/ fjern berørte virker
Generelt i m.enh. brukstilfellene Gå tilbake et steg feilet tidligere i noen situasjoner; rettet.
  Rettet noen krasjsituasjoner i brukstilfellene
  Transformering fører nå ikke til endring i areal i foretning (beregner bare hvis teig er oppdatert).
  En del mindre funksjons-endringer 
Kartkomponent Lagt inn utvidet bruk av sammenføy av grenselinje
  Noen forbedringer/ rettinger i kartkomponent
Konvertering Rettet mottaker rollen på foretningsdata
  Matrikkelenheters tinglysingsflagg er nå rettet
  Byttet om m.enh. for andelseier og m.enh. for fellesareal på fellesareal
  Oppretter ikke 8 kantet teig på utgåtte m.enh. (fra GAB)
  Feilmelder teiger på utgåtte m.enheter (fra DEK)
Antall bruksenheter på etasje beregnes nå riktig
Prøvekonvertering Dokumentasjon for bruk av prøvekonverterings programmet er laget.
API Rettet NullPointerExeption når bobler hentes ut fra oppdaterings API samt internt API for sett av boble-id'er som inneholder et null element.
Kjente feil og mangler  
Konvertering Noen matrikkelenheter (fellesareal) i databasen manger referense til eiende matrikkelenhet. Dette er når fellesarealet har høyere matrikkelnr enn eierne.
Endringslogg Endringsloggen kan ha nyoppretningsendringer som  referere til teiger som ikke finnes.