Release notes matrikkelen versjon 0.7.8
Key Summary Component Releasenote
PLAN-49 Brukstilfellet: Melding sak: Tiltak utført Matrikkelklient Nyutviklet brukstilfelle
PLAN-48 Brukstilfellet: Melding sak: Reg. tiltak Matrikkelklient Nyutviklet brukstilfelle
PLAN-254 OppdateringAPI Bygning Alfa Del1(6d) OppdateringAPI Alle metodene i BygningService er tilgjengelig i oppdateringsAPIet.
PLAN-247 WMS/WFS for teiggrense og grensepunkt Innsynapi Tilgjengelig gjordt via innsynsAPI
PLAN-355 Spesifikasjon konvertering SEFRAK Konvertering Spesifikasjon SEFRAK er utarbeidet. Modell etablert og skjermbilder avklart med RA.
PLAN-233 Konvertering: Parametrisering av kommuner Konvertering Avklart og implementert løsning mhp parametrisering av den enkelte kommune.
PLAN-232 Oppdatere forklaringmodellen Domenemodell Oppdatert forklaringsmodellen slik at konverterings spesifikasjonen stemmer med kommunal tilleggsdel.