Release notes matrikkelen versjon 0.7.7
Key Summary Component/s Release note
PLAN-41 Refaktor av bruksenhet til egen domeneboble Domenemodell  
PLAN-47 Modellere kvalitet på adr. og bygn. repr. pkt Domenemodell  
PLAN-143 Bestilling av adressemerker Domenemodell Automatisk adressemerkebestilling ved direkte eller indirekte endring (f.eks. via gateadresseendring) av bruksenheter
PLAN-45 Delte grensepunkt Domenemodell Innføring av grensepunkt som egen bobble. Dette har påvirket alle lag fra databaseskjema til verktøy i kartet. Synlige endringer innebærer at redigering av teiggrenser nå kun brukes ved redigering av kurvepunkter. For å redigere grensepunkt velger man grensepunktet og trykker rediger.
PLAN-52 Enhetstester for delte grensepunkt Domenemodell Fikset tester på delte Grensepunkt.
PLAN-43 Endringslogg for bygning og bruksenhet Endringslogg (m/api) Endringslogg inkluderer nå bruksenheter og bygninger
  Teiggrense og Teiggrensepunkt i WFS/WMS Innsynapi Teiggrense og Teiggrensepunkt er lagt til som features i WFS og WMS tjenestene, kun med geometri.
PLAN-145 Konvertering: Delte grensepkt. Konvertering Grensepunkter med like koordinater konverteres som et felles punkt. Det grensepunktet som har best kvalitet velges. Forretningsdata tilhørende grensepunktet konverteres.
PLAN-148 Oppdatere status på konverteringsspesifikasjon Konvertering Konverterinsspesifikasjon har blitt oppdatert
PLAN-146 Konvertering: Bruksenhet som egen boble Konvertering Konvertering tar hensyn til at bruksenhet er egen boble.
PLAN-147 Konvertering: Nye felter og avklaringer i forb. med spesifikasjon Konvertering Kommunale kretstypekoder konverteres
PLAN-54 Slett gate/ adr. - null pointer exeption Matrikkelklient Det er nå mulig å slette en adresse etter at den har blitt søkt opp i søkevindue. Dersom man forsøker å utføre et brukstilfelle på den slettet adresse vil man få en dialogboks med en melding om at adressen har blitt slettet
PLAN-195 Adresse-br-tilfeller ferdigstillelse Matrikkelklient To nye brukstilfeller: Etabler ny gateadresse/matrikkeladresse med kopier kretser fra en eksisterende adresse.
Søk på (del av) gatenavn er nå mulig i adressebrukstilfellene.
Nytt krav at alle nye og endrede adresser må ha valgkrets.
Finn-knapp for søk etter matrikkelenhet i matrikkeladressebrukstilfellene.
Finn-knappen henter neste ledige undernr i ny matrikkeladresse.
Tydeliggjort skillet mellom matrikkelnr og identifikasjon av matrikkeladresse i flere av brukstilfellene mot matrikkeladresse.
Undernr 0 vises ikke i kartinfo eller objektinfo for matrikkeladresse.
Objektinfo for gateadresse og matrikkeladresse er gjort mer like.
Tatt vekk bruksenheter uten bruksenhetsnr fra objektinfo for adresse.
Forbedret søkebildet for adresse.
Trefflista etter søk på adresser viser også bolignr, hvis adressen har flere boliger.
Endret rekkefølge på elementene i kommunal tilleggsdel for adresse og gate.
PLAN-227 Manuell best. av adressemerker Matrikkelklient  
PLAN-231 Endringer i statusbar Matrikkelklient Har delt statusbaren i to nye deler. En som hører til kartet, og en som hører til hele klienten.
Den ytterste, som ligger helt i bunnen av klienten, inneholder brukernavn, kommune og koordinatsystem.
Den andre statusbaren, som ligger i bunnen av kartet, inneholder målestokk, koordinater og en progressbar som vises når kart lastes. Denne viser lasting av wms-kart og matrikkelkart foreløpig.
PLAN-229 Ny adresse - mangler finn-knapp Matrikkelklient  
PLAN-200 Ferdigstilling av Adresse-brukstilfeller Matrikkelklient Presentasjon i kartet av Matrikkelnummer for teiger er endret ihht. spesifikasjon fra Olav Jenssen.
PLAN-77 Alpha versjon oppdateringsapi Adresse OppdateringAPI 1. versjon av oppdateringsapi for eksterne klienter. Inneholder funksjonalitet for å utføre brukstilfeller på adresse, gate, krets og område.