Nytt i matrikkelen versjon 4.2

26. oktober 2021, ble versjon 4.2 av matrikkelen lagt ut. Den nye versjonen av matrikkelen inneholder ny funksjonalitet og endringer på eksisterende funksjonalitet som følge av endringer i matrikkelforskriften.

NB! Gamle tjenester for matrikkelen er faset ut. Detaljert informasjon finnes her.


Ny og endret funksjonalitet i versjon 4.2

Legge til georeferert kart som bakgrunnskart

Det er nå mulig å lese inn en SOSI-fil med tilhørende bildefil som bakgrunnskart i matrikkelklienten.

Nytt brukstilfelle for kvalitetsheving for eksisterende bygningspunkt

Det er laget et brukstilfelle som leser inn en tekstfil med korreksjoner for bygningers representasjonspunkt. Dersom kjøringen gjør endringer, så lages det en loggfil som brukeren kan lagre. Denne lagres også i databasen for å minimere sannsynligheten for at loggen går tapt, da den skal brukes til å dokumentere hva som ble gjort for ettertiden.

Forbedringer

Markering for KOSTRA på bruksenhetsnivå

Det er innført tre nye felt på eksisterende funksjonalitet for bruksenhet. På denne måten blir bruksenhet knyttet til KOSTRA-funksjon og organisasjonsnummer som eier/leier arealet.

Endringer i brukstilfeller for "Bygg unntatt søknadsplikt-registreringspliktig"

Skjermbildene for Ny bygning/bygningsendring unntatt søknadsplikt-registreringspliktig er nå lik andre skjermbilder for oppretting av nytt bygg. Tilsvarende er skjermbildene for Endre bygning/bygningsendring unntatt søknadsplikt likt skjermbildet for Endre bygningsdata.

Etablere festegrunn på seksjonert grunneiendom

Det skal nå være mulig å opprette eller splitte en festegrunn på en grunneiendom som er seksjonert. Det skal være mulig å splitte festegrunn fra fellesarealet til seksjonert festegrunn.

Generelle forbedringer og feilrettinger

Det er også utført feilrettinger og forbedringer i Kartverkets matrikkelklient:

Tilbakemeldinger

Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om feil som oppstår i matrikkelklienten. Dette kan gjøres direkte i Kartverkets matrikkelklient eller via matrikkelhjelp@kartverket.no. Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp menyen.

Føringsinstruks

Føringsinstruks for matrikkel, versjon 4.2, er oppdatert og kan finnes her.


Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner