Nytt i matrikkelen versjon 4.5

20. september 2022 blir versjon 4.5 av matrikkelen lagt ut. Den nye versjonen av matrikkelen inneholder ny funksjonalitet, forbedringer og feilrettinger.


Ny og endret funksjonalitet i versjon 4.5

Grensejustering som gjelder uteareal til eierseksjoner

Som følge av endring i matrikkelforskriften § 34 som trådte i kraft 01.01.2021, kan grensejustering nå utføres mellom uteareal til eierseksjoner som er seksjonert på samme matrikkelenhet, og mot matrikkelenheten seksjonen er seksjonert på.

Bygning: Årsak til føring for saker etter reindriftsloven

Det er innført en ny kode for årsak til føring: Vedtak etter reindriftsloven og plan- og bygningsloven. Årsaken kan kun benyttes på nye/endrede bygningsstatushistorikker på bygg med bygningstype 172 "Skogs- og utmarkskoie, gamme" eller 199 "Annen boligbygning (sek. reindrift)". Ved oppdatering fra eksisterende klienter som ikke kjenner til årsak, settes årsak til Vedtak etter plan- og bygningsloven (som før).

Årsaken er tilgjengelig i bygningsbrukstilfellene for søknadspliktige bygg (ny/endret bygning/bygningsendring rammetillatelse/igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest). Disse brukstilfellene hadde tidligere kun årsak Vedtak etter plan- og bygningsloven. Den nye årsaken vises når bygningstype settes til 172 eller 199. Årsaken er også tilgjengelig i "Endre bygningsdata", både som årsak for brukstilfellet og som årsak i føringshistorikk-lista, men kun når bygningstype er 172 eller 199.

Oppretting, endring og sletting av grunnkrets og stemmekrets i matrikkelen

Muligheten for å opprette, endre og slette grunnkrets og stemmekrets vil bli fjernet fra matrikkelen. Oppdateringen av disse kretstypene skal utføres fra NIBAS (Nasjonal inndelingsbase), og vil ikke lenger være tilgjengelig i matrikkelen når NIBAS produksjonssettes.

Generelle forbedringer og feilrettinger

Det er også utført feilrettinger og forbedringer i Kartverkets matrikkelklient:

Samt flere andre tekniske forbedringer og feilrettinger.

Tilbakemeldinger

Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om feil som oppstår i matrikkelklienten. Dette kan gjøres direkte i Kartverkets matrikkelklient eller via matrikkelhjelp@kartverket.no. Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp-menyen.

Føringsinstruks

Føringsinstruks for matrikkel, versjon 4.5, er oppdatert og kan finnes her.


Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner